หจก. ขอนแก่น แอดวานซ์ เทคโนโลยี ผู้ประกอบการร้านค้าในนาม อีวีชาร์จเจอร์ ขอนแก่น
เนื่องจาก ทางผู้ประกอบการ ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาภาวะโลกร้อน จึงได้ดำเนินการตามนโยบายการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ โดยสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด และส่งเสริมให้ผู้คนใช้รถไฟฟ้าแทนการใช้น้ำมัน ดังนั้นแล้ว จึงได้ดำเนินการประกอบธุรกิจ ด้านอีวีชาร์จเจอร์ ซึ่งประกอบด้วย เครื่องชาร์จภายในบ้าน หรือเครื่องชาร์จเอซี สถานีชาร์จ หรือเครื่องชาร์จดีซี ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรถไฟฟ้า
นอกจากนี้ ยังได้ให้บริการด้านการติดตั้ง อีวีชาร์จเจอร์ กล้องวงจรปิด และระบบซีเคียลริตี้ต่างๆ โดยทีมงานมืออาชีพ ที่ได้เอกสารรับรองการติดตั้ง โดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ อีกทั้งยังมีการรับประกันการให้บริการและสินค้า ตามเงื่อนไขของร้านค้าอีกด้วย ทางผู้ประกอบการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านเป็นอย่างดี